Program

13.-01.-2021


Uge 2


Kl. 19.30

Vi starter som altid med en hyggeaften, hvor vi ser billeder fra tiden omkring jul og nytår og drikker kaffe. Medbring max. 10 billeder.
                                                                                Tovholder: Poul-Ejner

20.-01.-2021


Uge 3


Kl.


                                                                                                                                                           


27.-01.-2021


Uge 4


Kl. 19.30

Vi tager selvportrætter i studiet. Udfordringen i november måned var netop selvportrætter (ikke selfies) men da det ikke er noget specielt nemt emne, har vi valgt at tage det op på en klubaften. Jeg skriver ud senere ang. de nærmere detaljer.


                                                                                      Tovholder: Randi

03.-02.-2021


Uge 5


Kl. 


10.-02.-2021


Uge 6


Kl. 19.30

Vi går atter i studiet. Emnet er "Low Key", altså mørke - nærmest underbelyste billeder. Vi har prøvet det før, men vi kan jo altid blive bedre.                                                                  Tovholder: Jørgen og Poul-Ejner

17.-02.-2021


Uge 7


Kl.


24.-02.-2021


Uge 8


Kl. 19.30

Billedkig. Medbring max 5 billeder fra "Selvportrætter" og max 5 fra "Low Key".
                                                                                Tovholder: Poul-Ejner

03.-03.-2021


Uge 9


Kl.


10.-03.-2021


Uge 10


Kl. 19.30

En aften på Søfartsmuseet. Janne kommer senere ind på, hvad der præcis kommer til at stå på programmet.                                                                                       Tovholder: Janne

17.-03.-2021


Uge 11


Kl.

                                                                                         

 

24.-03.-2021


Uge 12


Kl. 19.30

Nogle medlemmer har efterlyst en gennemgang af vores facebook-side og en aften hvor man kan se på / tale om "problem-billeder", altså billeder, som man gerne vil høre andres mening om. Man kan medbringe 2-3 billeder                                                                         Tovholder: Janne og Randi

31.-03.-2021


Uge 13


Kl.


07.-04.-2021


Uge 14


Kl. 18.00

Udendørs fotografering. Lokation og evt. emne følger.

Bemærk ændret mødetidspunkt.                                                                                     Tovholder: Jørgen

14.-04.-2021


Uge 15


Kl.

21.-04.-2021


Uge 16


Kl.19.30

Foredrag ved Ib Trebien. Noget om fart og bevægelse i billedet.
                                                                                       Tovholder: Janne

28.-04.-2021


Uge 17


Kl.


05.-05.-2021


Uge 18


Kl.19.30

Så skal vi se billeder igen. Denne gang er det fra aftenen på Søfartsmuseet og fra vores udendørs aften d. 7.-4. Medbring max. 5 billeder fra hver aften.                                                                                       Tovholder: Randi

12.-05.-2021


Uge 19


Kl.

19.-05.-2021


Uge 20


Kl. 18.00

Vi skal udnytte de lyse aftener, så tag kamera og evt. stativ med ud, så mødes vi et sted, som Jørgen bekendtgør senere.

Bemærk ændret mødetid.


                                                                                     Tovholder: Jørgen

26.-05.-2021


Uge 21


Kl.

                                         

02.-06.-2021


Uge 22


Kl. 18.00

Udendørs foto igen. Denne gang er det Poul-Ejner, som finder et sted og måske et emne. Og HUSK: Ændret mødetid.                                                                                Tovholder: Poul-Ejner

09.-06.-2021


Uge 23


Kl.

                                                                     

16.-06.-2021


Uge 24


Kl. 18.00

Så er vi allerede nået til sommerafslutningen. Hvem der lægger hus til, eller om det måske bliver et helt andet sted, er endnu ikke afgjort. Men vi finder  bestemt på noget godt og giver jer besked i god tid. I medbringer selv det kød, I vil grille plus drikkevarer. Resten sørger klubben for.

Mødetid kl. 18.00

                                                                          Tovholder: Bestyrelsen

                               
Til hver mødeaften indgår tillige følgende faste punkter:


Info fra Bestyrelsen og medlemmer.

Fremvisning af billeder.